For Patienter

Det kæbekirurgiske speciale i Danmark varetages af Kæbekirurger (specialtandlæger i tand-mund-kæbekirurgi). Specialet er både forankret i hospitalsvæsenet og i primærsektoren. Kæbekirurger gennemgår efter endt tandlægeuddannelse en 5-årig videreuddannelse på landets uddannelsesafdeling. Udøvelsen af fagområdet finder sted på landets 6 kæbekirurgiske afdelinger samt på private specialklinikker. Såfremt du som patient ønsker behandling af en kæbekirurg i primærsektoren skal du efterspørge en specialtandlæge i Tand-Mund-Kæbekirurgi.

For at få et overblik over kæbekirurgiske privatklinikker der har kæbekirurger som er medlem af DSOMK bedes du klikke her.

For information om landet kæbekirurgiske hospitalsafdelinger bedes du klikke her.

For information om de kæbekirurgiske afdelinger på de to tandlægeskoler i Danmark bedes du klikke her.