Residents

Uddannelsestandlæger i Tand-Mund-Kæbekirurgi (residents) gennemgår en 5-årig videreuddannelse som leder til titlen specialtandlæge i Tand-Mund-Kæbekirurgi (Kæbekirurg). Der er for nuværende uddannelsesafdelinger på Aalborg, Aarhus, Køge/Næstved, Odense, samt Rigshospitalet, der hver optager en resident pr. år. Esbjerg modtager hvert år en resident fra Odense til et 1-årigt uddannelsesforløb.

Aspiranter til uddannelsesstillinger skal have mindst to års erfaring fra almen tandlægepraksis. Ved vurdering af ansøgere lægges vægt på faglighed, personlighed og forskningsaktivitet.

Uddannelsen involverer:

  • Seks måneders introduktionsuddannelse i Tand-Mund-Kæbekirurgi.
  • Seks måneders basisuddannelse i intern medicin og almen kirurgi.

– Tre måneders Intern medicin

– Tre måneders Ortopædkirurgi

  • Tre års hoveduddannelse i Tand-Mund-Kæbekirurgi, hvoraf ét år på en anden afdeling.
  • Et års supplerende videreuddannelse:

– Tre måneders anæstesi

– Tre måneders øre-næse-hals-sygdomme

– Tre måneders Plastikirurgi

– Tre månders valgfrit sideophold

  • Teoretiske kurser afholdt af Sundhedsstyrelsen, i alt ca. 440 timer.
  • Et skriftligt arbejde publiceret i et fagtidsskrift.

Meld dig ind her som Resident medlem

Medlemsskab af DSOMK giver den uddannelsessøgende adgang til – og stemmeret ved DSOMK’s generalforsamlinger, samt mulighed for at stille op til bestyrelsen.