Vejledninger

Nedenstående vejledninger anbefales efter at de er blevet vedtaget ved DSOMK generalforsamlinger:

Vejledning vedr. diagnostik og fjernelse af visdomstænder 2023

National visitationsretningslinie for patienter i behandling med antiresorptiv medicin og Medicin Relateret Osteonekrose i kæberne (MRONJ)

Standard Operation Procedurer (SOP) ved Medicin Relateret Osteonekrose i kæberne – Vejledning for Kæbekirurger ved Tand-Mund- Kæbekirurgiske afdelinger/klinikker, samt øvrigt sundhedsfagligt personale.