Medlemskab

Man kan ansøge medlemsskab i DSOMK, hvis man er specialtandlæge i Tand-Mund-Kæbekirurgi, eller hvis man er påbegyndt videreuddannelse til specialtandlæge i Tand-Mund-Kæbekirurgi.

Medlemsskabet giver fuld adgang til hjemmesiden, stemmeret til DSOMK’s generalforsamling, samt mulighed for at stille op til bestyrelsen. Desuden får man som medlem en reduktion i prisen til DSOMK’s årsmøde.

Medlemmer som varigt er ophørt med erhvervsudøvelse, kan efter skriftlig ansøgning til info@dsomk.dk, opnå passivt medlemsskab.

Som associeret medlem kan selskabet også optage tandlæger, som har interesse i deltagelse i foreningens faglige og videnskabelige aktiviteter.

Meld dig ind her

Æresmedlemmer og passive medlemmer er kontingentfrie og har ret til at få tilsendt selskabets meddelelser vederlagsfrit. De har adgang til og taleret ved generalforsamlingen, men har ingen stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.

Udmeldelse

Udmeldelse af selskabet sker ved skriftlig meddelelse til info@dsomk.dk med mindst 1 måneds varsel til udløbet af et kalenderår.