DSOMK

Dansk Selskab for Oral og Maxillofacial Kirurgi (DSOMK) er specialeselskab for specialtandlæger i Tand-Mund-Kæbekirugi (kæbekirurger). Som medlem kan optages specialtandlæger i Tand-Mund-Kæbekirurgi samt tandlæger der er påbegyndt videreuddannelse til specialtandlæge i Tand-Mund-Kæbekirurgi.

Selskabet formål er at:

  • Varetage interesser for medlemmer af DSOMK.
  • Fremme Tand-Mund-Kæbekirurgi nationalt samt internationalt.
  • Fremme Tand-Mund-Kæbekirurgisk forskning, uddannelse samt efteruddannelse.
  • Fremme Tand-Mund-Kæbekirurgisk virksomhed ved nært samarbejde med andre videnskabelige selskaber.

Selskabets bestyrelse udgøres af 7 medlemmer, hvoraf et bestyrelsesmedlem repræsenterer kæbekirurger i primærsektor, og et bestyrelsesmedlem repræsenterer uddannelsesgruppen.