Bestyrelsen

Bestyrelsen er for nuværende sammensat af syv personer, hvoraf ét medlem er valgt fra privat praksis og ét medlem fra uddannelsesgruppen.

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, mens formanden vælges for en tre årig periode. Alle bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

Sammensætning

Henrik Nielsen, formand

Søren Aksel Christian Krarup, næstformand/repræsentant for primærsektor

Kristoffer Schwartz, kasserer

Janek Dalsgaard Jensen, referent

Anders Torp Jensen

Christian Jakobsen

Abdul Ahad Khan, repræsentant for uddannelsessøgende