Specialet

Det kæbekirurgiske speciale i Danmark varetages af specialtandlæger i tand-mund-kæbekirurgi (kæbekirurger). Specialet er forankret i hospitalsvæsenet og er registreret som det 37. speciale af Sundhedsstyrelsen. Udøvelsen af fagområdet finder sted på landets 6 kæbekirurgiske afdelinger samt på private specialklinikker. Specialistuddannelsen gennemføres i alle 5 regioner og involverer alle 6 afdelinger. Fagområdet omfatter udredning og behandling af traumer, infektioner, medfødte, vækstbetingede og erhvervede misdannelser samt sygdomme i mundhule og kæbe/ansigtsregionerne. Endvidere medvirker specialet i et multidiciplinært samarbejde om behandling af maligne sygdomme i mund- og kæberegionen samt om konservativ og kirurgisk behandling af snorken og søvnapnø. Specialets udvikling har ført til opståen af ekspertområder inden for fx oral medicin, kranio-facial kirurgi, rekonstruktion efter ablative indgreb, læbe-ganespaltekirurgi, kæbeledskirurgi og mikrokirurgisk nervekirurgi på orale grene af n. trigeminus. Der henvises i øvrigt til den gældende målbeskrivelse for specialtandlægeuddannelsen i tand-mund-kæbekirurgi.

Specialistuddannelsen foregår på hospitaler i en 5-års blokansættelse, og den sigter på en specialistfunktion i hospitalssammenhæng og anden praksis. Specialets kliniske og akademiske faglighed varetages på internationalt niveau og udvikler sig i takt med den teknologiske og videnskabelige udvikling. Der udøves stor forskningsmæssig aktivitet på alle afdelinger forankret i kliniske professorater og lektorater i samarbejde med andre hospitalsafdelinger og institutioner nationalt og internationalt såvel som med de to tandlægeskoler. DSOMK er forum for den fagpolitiske udvikling og mediator for den faglige udvikling af specialet.