Primærsektor

Primærsektor inden for det tand-, mund- og kæbekirurgiske speciale er opdelt i

  • Privathospitaler og aftalesygehuse
  • Privatpraktiserende specialtandlæger

Privathospitaler og aftalesygehuse

Privathospitaler er behandlingsenheder, der efter akkreditering efter sygehusstandarder er blevet tildelt status af privathospital. Har det enkelte privathospital også en aftale med regionerne om behandling af offentlige patienter får privathospitalet status af aftalesygehus.

Sidstnævnte omhandler den diagnostiske undersøgelse eller behandling af patienter med kæbekirurgiske problemstillinger, når ventetiden til et offentligt sygehus overstiger lovkravet på 1 måned. Behandlingsområderne fremgår af Sundhedsstyrelsens reviderede specialeplan for specialet.

Link til kæbekirurgiske privathospitaler og aftalesygehuse findes herunder:

 

Privatpraktiserende specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi

I samtlige regioner findes praktiserende specialtandlæger i tand-,mund- og kæbekirurgi (kæbekirurger).

Kæbekirurgiske praksis modtager henviste patienter fra primærsektoren og kommunal tandpleje og varetager de kirurgiske indgreb i og omkring mundhulen, der ikke kræver indlæggelse eller af andre grunde mest hensigtsmæssigt varetages i sygehusregi.

Privatpraktiserende specialtandlæger i Tand-Mund-Kæbekirurgi har for nuværende ikke aftaler med Danske Regioner om at modtage patienter og der er således ikke noget formelt samarbejde med de respektive sygehusafdelinger.

Link til de kæbekirurgiske praksis, der er medlem af DSOMK findes herunder: