Selskabet

DSOMK er specialeselskab for specialtandlæger i Tand-Mund-Kæbekirurgi. Som medlem kan optages specialtandlæger i Tand-Mund-Kæbekirurgi samt tandlæger der er påbegyndt videreuddannelse til specialtandlæge i Tand-Mund-Kæbekirurgi.

Selskabets formål er at:

  • Varetage interesser for medlemmer af FSTMK.
  • Fremme Tand-Mund-Kæbekirurgi nationalt samt internationalt.
  • Fremme Tand-Mund-Kæbekirurgisk forskning, uddannelse samt efteruddannelse..
  • Fremme Tand-Mund-Kæbekirurgisk virksomhed ved nært samarbejde med andre videnskabelige selskaber.
  • Formidle faglig rådgivning til myndigheder i sundheds- og uddannelsesspørgsmål.

Selskabets bestyrelsen består af 7 medlemmer (link).